ua en
2012 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2012 рік
ЗМІНИ 1 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2012 рік
2013 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік
ЗМІНИ 1 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік
ЗМІНИ 2 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік
ЗМІНИ 3 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік
ЗМІНИ 4 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік
2014 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
ЗМІНИ 1 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
ЗМІНИ 2 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
ЗМІНИ 3 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
ЗМІНИ 4 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
ЗМІНИ 5 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
ЗМІНИ 6 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
2015 рік
ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ЗМІНИ 1 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ЗМІНИ 2 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ЗМІНИ 3 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ЗМІНИ 4 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ЗМІНИ 5 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ЗМІНИ 6 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ЗМІНИ 7 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (І квартал)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (ІІ квартал)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (ІII квартал)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (ІV квартал)
2016 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
ЗМІНИ 1 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
ЗМІНИ 2 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
ЗМІНИ 3 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
ЗМІНИ 4 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
ЗМІНИ 5 до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік (І квартал)
ЗМІНИ 1 ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
ЗМІНИ 2 ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК (зі змінами)
2017 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік (зі змінами)

2018 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)
2019рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік (зі змінами від 10.01.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік (зі змінами від 11.01.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік (зі змінами від 31.01.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік (зі змінами від 14.02.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік (зі змінами від 13.03.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 11.04.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 03.05.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 12.07.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 18.07.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 29.08.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 30.08.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 04.09.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 06.09.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 30.09.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 08.10.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 09.10.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 16.10.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 18.10.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 28.10.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 31.10.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 4.11.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 5.11.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 7.11.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 8.11.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від 12.11.2019р.)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 РІК (зі змінами від13.11.2019р.)
ОГОЛОШЕННЯ