ua en

Структура Чернігівського національного технологічного університету включає 6 навчально-наукових інститутів, 6 факультетів,34 кафедри, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, аспірантуру та докторантуру, наукову бібліотеку, бізнес-інноваційний центр, редакційно-видавничий відділ та розвинену мережу госпрозрахункових підрозділів. До складу університету входять Коледж економіки і технологій та Коледж транспорту та комп'ютерних технологій.

Основні підрозділи:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Фінансово-економічний факультет

Обліково-економічний факультет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

Юридичний факультет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

Механіко-технологічний факультет

Факультет електронних та інформаційних технологій

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА

ОГОЛОШЕННЯ