ua en
  Мостова Анастасія Дмитрівна,
Університет імені Альфреда Нобеля
"Стратегія забезпечення продовольчої безпеки держави: теорія, методологія, практика"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента
  Німкович Андрій Ігорович, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
"Стратегічне забезпечення розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Ляшко Марина Володимирівна, Класичний приватний університет
"Модернізація організаційно-економічних інструментів державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні "
текст автореферату
текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Романова Анна Анатоліївна,
Чернігівський національний технологічний університет
"Стратегія економічного розвитку туристичної індустрії України в умовах глобалізації "
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента
  Старченко Григорій Володимирович,
Чернігівський національний технологічний університет
"Формування механізму проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки"
текст автореферату
текст дисертації
Відгук 1 опонента
текст відгуку
Відгук 2 опонента
  Сакун Олександра Сергіївна,
Чернігівський національний технологічний університет
"Формування інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки України "
текст автореферату
текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента
  Колесник Ольга Олексіївна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
"Формування системи антикризового менеджменту банківських установ України"
текст автореферату
текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Савастєєва Оксана Миколаївна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
"Теоретико-методологічне забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах трансформації міжбюджетних відносин"
текст автореферату
текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента
  Яворська Анастасія Федорівна, Національний університет «Одеська морська академія»
"Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку морської транспортної галузі України"
текст автореферату
текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Міщенко Олег Леонідович, Чернігівський національний технологічний університет
"Активізація інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості в Україні"
текст автореферату
текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Пінчук Аліна Олександрівна
"Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента
  Марченко Ірина Олександрівна
"Регулювання розвитку галузі козівництва в Україні"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Заїчко Ірина Володимирівна
"Бюджетна політика в системі забезпечення фінансової безпеки"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Капленко Галина Вікторівна
"Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента
  Островська, Наталія Степанівна
"Методологія формування системи контролінгу ризиків у банку"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента
  Лосовська, Ніна Володимирівна
"Організаційно-економічний механізм управління соціальною відповідальністю бізнесу"
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
  Борщ, В. І.
Управлінський капітал в системі охорони здоров’я: теорія і методологія
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
  Зінкевич, О. В.
Фінансове забезпечення розвитку лісового господарства в Україні
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
  Казарян, О. Г.
Фінансове регулювання банківського сектору України
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
  Шишкіна, О. В.
Методологія управління фінансовими ризиками промислових підприємств
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
  Луцкевич, О. В.
Управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
  Долінський, Л. Б.
Фінансовий механізм кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в Україні
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
  Рибак, С. О.
Механізм забезпечення бюджетної безпеки держави в умовах трансформації фінансових відносин
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
  Бабенко, К. Є.
Стратегічне управління збалансованим економічним розвитком територій: теорія, методологія, практика
Текст автореферату
Текст дисертації
Відгуки офіційних опонентів
ОГОЛОШЕННЯ