ua en

Вітаємо старшого викладача кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права Хименка Олександра Анатолійовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, що відбувся 26.04.13 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тема дисертації: «Правовідносини з організації та управління працею», спеціальність 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення.

Бажаємо Олександру Анатолійовичу успіхів у подальшій науковій та викладацькій діяльності.

Юридичний факультет.
ОГОЛОШЕННЯ