ua en

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №279 від 28.02.2019 р. у березні-травні 2019 року відбудеться Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту (далі – Конкурс).

Базовим закладом вищої освіти з проведення Конкурсу визначено Запорізький національний університет.

Конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту – змагання студентів у формі презентації та захисту проектів з екологічного та енергетичного менеджменту. Проект повинен бути актуальним, містити організаційне, економічне, правове рішення в сфері екологізації господарської діяльності людини та охорони довкілля.

Програма Конкурсу включає розробку та захист проектів за такими тематичними напрямами:

  • екологічний менеджмент;
  • енергетичний менеджмент;
  • організаційно - економічні заходи  щодо безпечності довкілля;
  • еколого - правова освіта.

Обсяг проекту не повинен перевищувати 25 сторінок формату А4 (Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал — 1,5; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення оформлюються окремим додатком. Офіційна мова Конкурсу: українська.

Конкурс проводиться в три етапи:

І етап – до 20 квітня 2019 р. у закладах вищої освіти
Під час проведення першого етапу бажаючі взяти участь у Конкурсі надсилають заявку на участь у Конкурсі та анотацію конкурсної роботи до базового закладу вищої освіти, на електронну адресу оргкомітету  ecoprojects_ZNU@ukr.net.

ІІ етап — до 10 травня 2019 р. у базовому закладі вищої освіти.
Другий етап (заочний, відбірковий):  учасники надсилають конкурсну роботу – проект (на титульній сторінці зазначити тільки шифр роботи, вказаний у заявці на участь) та відгук наукового керівника (скановану версію документу з підписом, завіреним відділом кадрів) на електронну адресу: ecoprojects_ZNU@ukr.net.

Результати другого етапу повідомляються всім учасникам на електронну адресу, зазначену під час реєстрації (в заявці), не пізніше 17 травня 2019 р. і розміщуються на сайті кафедри підприємництва менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету http://www.management-znu.in.ua.

ІІІ етап – фінальний 31 травня 2019 р. у базовому закладі вищої освіти.

Контакти оргкомітету Конкурсу: електронна адреса  ecoprojects_ZNU@ukr.net ;
телефони: 0612-894115, 095-5845824.
Відповідальна особа: Бухаріна Людмила Михайлівна

Докладніше за посиланням - https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=46658&lang=ukr&news_code=vseukrayinskij-studentskij-profesijnij-tvorchij-konkurs-proektiv--z-ekologichnogo-ta-energetichnogo-menedzhmentu

ОГОЛОШЕННЯ