ua en

07 лютого 2019 року викладачі кафедри ЕСіМ доповіли результати своїх науково-дослідницьких робіт на науково-технічній раді Науково-проектного центру розвитку об'єднаної енергетичної системи України ДП «НЕК «Укренерго»:

  • ідентифікація місця однофазного замикання на землю на повітряних ліниях
  • 6-10кВ в мережах з ізольованою нейтраллю (доповідач к.т.н. Безручко В.М.);
  • оцінювання втрат активної потужності в грозозахисних тросах типу ОКГТ та
  • рівня магнітного поля на діючих ПЛ напругою 110-750 кВ (доповідач к.т.н.
  • Красножон А.В.);
  • вибір перерізів екранів кабелів для з’єднання вітроенергетичних установок
  • у групи та для видачі електроенергії до об'єднаної енергетичної системи
  • України (доповідач к.т.н., доцент Буйний Р.О.).

Науково-технічна рада НПЦР ОЕС України прийняла рішення про накладну необхідність внесення отриманих результатів до нормативно-технічної документації в сфері проектування та експлуатації електричних мереж, зокрема до правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

ОГОЛОШЕННЯ