ua en

24-28 квітня 2018 року на території Словаччини та Чехії відбулася Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Ukraine-EU. Modern Technology, Bussines and Law».

Конференцію відкривав незмінний голова організаційного комітету Андрій Шевцов, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти. У своєму виступі, присвяченому модернізації української вищої освіти та науки, пан Шевцов відзначив, що «у ході здійснення реформ вищої освіти на основі адаптації передового досвіду ЄС належить відродити національні самобутні риси та історичні переваги вітчизняної системи освіти; особлива увага повинна приділятися інтеграції вищої освіти та наукових досліджень, активізації інноваційної діяльності, посилення її впливу на розвиток національної економіки та соціальної сфери».

З вітальним словом виступив Сергій Шкарлет, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, ректор Чернігівського національного технологічного університету, який побажав усім учасникам «плідної праці на освітньо-науковому просторі, зміцнення академічного авторитету, розширення ділових контактів і професійних горизонтів».

Почесну закордонну президію представили гості та партнери конференції: Міхал Вархола, доктор наук, професор, президент Академічного співтовариства Михайла Балудянського (Словаччина); Роман Грмо, доктор наук, проректор з якості та розвитку Університету DTI в Дубниці на Вагом (Словаччина); Петер Якубек, доктор філософії, доцент, член Ради правління Університету DTI в Дубниці на Вагом (Словаччина); Владімір Мелко, доктор філософії, директор кампанії «Cezo spol.SRO» (Словаччина); Ян-Урбан Сандал, професор, ректор Інституту ім. доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).

Секційну сесію за напрямом «Інновації в освіті. Питання реформування вищої освіти в аспекті євроінтеграції» представили Ліліана Гораль, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та управління нафтогазового комплексу Івано-Франківсткого національного технічного університету нафти та газу; Людмила Москальова, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкльної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького та Лариса Лук`янова, кандидат фармацевтичних наук, доцент, Харківський національний медичний університет. Станіслав Аржевітін, доктор економічних наук професор, завідувач кафедри банківської справи Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, відкривав напрям «Сучасні пріоритети економіки». Актуальна проблематика секційних сесій порушила плідні дискусії з питань реформування вищої освіти України в контексті євроінтеграції; економічних та соціальних реформ; міжнародних тенденцій розвитку науки та техніки.

Чернігівський національний технологічний університет висловлює подяку всім учасникам, партнерам та співорганізаторам конференції.

Запрошуємо ознайомитися з напрацюваннями учасників конференції, які відображені у збірнику наукових праць.

Innovations in Education, Technology, Business and Law

ОГОЛОШЕННЯ