ua en

22 листопада 2017 р. у Чернігівському національному технологічному університеті в рамках проекту Британської Ради в Україні “English for Universities” відбувся англомовний воркшоп “English as a second language in teaching activity”. Дисимінаційний захід був організований для тих викладачів та науковців університету, які вже читають фахові дисципліни англійською мовою або планують викладати в майбутньому.

Захід провели  сертифіковані випускники зимової  та літньої шкіл Британської Ради в Україні з методики викладання фахових дисциплін англійською  мовою  “English Excellence for EMI teachers” к.е.н., проф. Ремньова Л., к.псих. н., доц. Сила Т., к.е.н. Штирхун Х.,  к.е.н. Базилевич В., к.е.н., доц. Гнєдіна К. та  к.пед.н., доц. Мехед Д. Мета воркшопу полягала у ознайомленні учасників з інноваційними методиками викладання фахових дисциплін англійською мовою з урахуванням можливостей подальшої  дисемінації  здобутого досвіду у навчальний процес  ЧНТУ.

CNUT YouTube Channel:  https://www.youtube.com/watch?v=Yv7LZNPwYhg&feature=youtu.be

На початку воркшопу  декан фінансово-економічного факультету  Людмила Ремньова розповіла колегам про особливості та труднощі викладання англійською мовою у вишах України, виходячи з основних результатів  проведеного експертами  Британської Ради дослідження  в рамках проекту "Англійська мова  для університетів".

Найбільш корисними для учасників семінару були шість основних стратегій викладання, вміле поєднання яких дозволяє суттєво покращити студентам засвоєння навчального  матеріалу. При цьому, враховуючи  недостатній рівень володіння  англійською мовою українськими студентами та значну диференціацію у рівні знань мови  навіть у межах однієї академічної групи, значна увага була приділена можливостям паралельного використання поряд з англійською мовою  рідної мови для підведення підсумків, роз’яснення ключових моментів лекції, уточнення спеціальних термінів та основних формул, використання двомовного глосарію та презентацій  PowerPoint  з основними тезами лекційного матеріалу, викладеними одночасно англійською та українською  мовами.

К.е.н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  Христина Штирхун поділилася з учасниками семінару креативними ідеями та корисним досвідом  викладання англійською мовою дисципліни  “Investment Management”  разом із Людмилою Ремньовою у весняному семестрі в 2017 році.  Вона підкреслила важливість інноваційних інтерактивних методів навчання, творчої атмосфери  та групової динаміки в аудиторії для максимально ефективної комунікації зі студентами англійською мовою.  Учасники воркшопу мали можливість переглянути коротке відео про досвід викладання курсу “Investment Management” для магістрів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”  (https://www.youtube.com/watch?v= aRtWkgfnJyA).  

Друга частина воркшопу складалася з інтерактивних вправ та групової роботи. Всім учасникам дуже сподобався проведений к.е.н. Базилевичем Володимиром  ігровий квест за допомогою електронної платформи KAHOOT,  що дозволяє перевірити рівень засвоєння студентами знань під час лекції або практичного заняття. Крім того учасники тренінгу  мали незабутній досвід групової інтерактивної роботи, яку дуже вміло координували  декан факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації  Тетяна Сила, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Дмитро Мехед та доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  Катерина Гнедіна. Інтерактивна атмосфера цієї частини воркшопу була вражаючою. Наприкінці групових сесій учасники представили англійською мовою командні  результати, поділилися своїми думками та враженнями від навчального воркшопу.

Проведений  захід  був дуже корисним для всіх присутніх, оскільки дав  їм натхнення, віру у власні сили, свіжі ідеї про сучасні методичні інновації, які  дозволяють суттєво підвищити рівень викладання фахових дисциплін англійською мовою у ЧНТУ.

ОГОЛОШЕННЯ