ua en

Ф65 – Конкурс наукових проектів з актуальних проблем гуманітарних наук

Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що виконуються науковими колективами вищих навчальних закладів, науковцями академічних інститутів. Виконання конкурсних проектів повинно забезпечити підвищення рівня наукових досліджень у галузі гуманітарних наук, стимулювання наукової діяльності молодих науковців та ефективне використання наукового потенціалу установ.

Основні критерії наукових досліджень конкурсу Ф65:

 • -Актуальність і новизна наукової тематики фундаментальних досліджень.
 • -Відповідність затвердженим пріоритетним напрямам фундаментальних досліджень.
 • -Участь у складі колективів виконавців молодих науковців.
 • -Перспективність подальшого використання результатів досліджень.

Всі матеріали  направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б, телефон для довідок: (044) 246-39-29.

Запити подаються до 24 березня 2015 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.

Електронная форма запиту знаходиться у відкритому доступі за адресою http://contest.dffd.gov.ua/ Для заповнення заявки на конкурс необхідно пройти процедуру реєстрації за наведеним посиланням.

Матеріали, які необхідно надати в паперовому вигляді до дирекції фонду (в окремій паперовій папці на зав’язках з позначкою “Ф65”):

 • запит, роздрукований з файлу, підписаний керівником проекту, виконавцями та керівником організації (установи) та засвідчений гербовою печаткою подається в паперовому вигляді в двох окремо скріплених примірниках;
 • копії опублікованих наукових праць з тематики дослідження (не менше 3 публікацій (2012-2015 роки).

Ф64 – спільний конкурс наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України

Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що спільно виконуються науковими колективами вищих навчальних закладів, науковцями академічних науково-дослідних інститутів. Виконання вказаних проектів повинно забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень та наукового престижу вищих навчальних закладів, стимулювання наукової діяльності молодих науковців та ефективного використання матеріальної бази академічних наукових установ при виконанні наукових досліджень.

 Всі матеріали  направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м.Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б, телефон для довідок: (044) 246-39-29.

Запити подаються до 24 березня 2015 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.

Електронна форма запиту знаходиться у відкритому доступі за адресою: http://contest.dffd.gov.ua/. Для заповнення заявки на конкурс необхідно пройти процедуру реєстрації за наведеним посиланням.

Матеріали, які необхідно надати в паперовому вигляді до дирекції фонду (в окремій паперовій папці на зав’язках з позначкою “Ф64”):

 • запит, роздрукований з файлу, підписаний керівником проекту, виконавцями та керівником організації (установи) та засвідчений гербовою печаткою подається в паперовому вигляді в двох окремо скріплених примірниках;
 • копії опублікованих наукових праць, відповідно до умов проведення конкурсу (п.2.2.)  в одному примірнику.

      Конкурс проводиться за наступними науковими напрямами:

 • матеріали для трансформації енергії та для енергозаощадження;
 • нові біологічно активні речовини для медичних застосувань;
 • вплив змін клімату на навколишнє природне середовище;
 • фізика високих енергій та проблеми теоретичної фізики.

Неперервний конкурс (Ф39) спільних проектів фундаментальних досліджень Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) та Німецького дослідницького товариства (DFG)

 

Відповідно до Протоколу про наміри німецько-української академічної співпраці між Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) на підставі домовленості про підтримку спільних дослідницьких проектів оголошується неперервний конкурс (Ф39) спільних проектів фундаментальних досліджень з наступних напрямів знань:

 • (01) математика, механіка, інформатика ;
 • (02) фізика та астрономія;
 • (03) хімія;
 • (04) біологія і медична наука;
 • (05) науки про Землю та проблеми навколишнього середовища;
 • (06) науки про людину і суспільство;
 • (07) наукові основи перспективних технологій. 

    Порядок подання запитів

Запити на конкурс приймаються впродовж року без обмеження термінів їх подання. Український та німецький керівники спільного проекту до подачі запиту узгоджують тематику досліджень, назву проекту, розподіл наукових завдань, що виконуватимуться кожною стороною, а також план-графік робіт.
Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та організація, де буде виконуватися проект, або організація як місце основної роботи керівника.

Після узгодження німецький керівник проекту направляє свій запит до DFG ( за формами і правилами німецької сторони), після чого запит проходить відповідну експертизу у DFG. Про підсумки розгляду свого запиту німецький керівник проекту повідомляє керівника проекту з української сторони, надсилаючи йому факсимільну копію листа міжнародного відділу DFG. 

У випадку позитивного рішення DFG український керівник проекту направляє свій запит до ДФФД, який оформлюється у відповідності з правилами і вимогами ДФФД, додаючи до паперового варіанту запиту отриману копію листа підтримки проекту від DFG.

Тривалість спільного проекту - 1 або 2 роки і повинна співпадати з тривалістю, що вказана у запиті німецького керівника проекту.

Науковець-дослідник може бути керівником тільки одного поданого запиту.


З усіма запитаннями по конкурсу можна звернутися до куратора – Величко Ірини Георгіївни за телефоном: (044)246-39-27

Фестиваль Науки-2015 - Конкурси науково-популярних видань і наукових фотографій

Мета конкурсів – популяризація досягнень вітчизняної науки, щоб привернути увагу громадськості до її проблем і перспектив подальшого розвитку, сприяння підняттю престижу науки в суспільстві та ширшому впровадженню наукових розробок й інновацій у практику.

Конкурси передбачають такі номінації: кращі книжкові науково-популярні видання, науково-популярні статті, науково-фантастичні оповідання та наукові фотографії.

Учасниками конкурсів можуть бути вчені, журналісти та студенти не лише України, а й інших країн.

Організаторами конкурсів є Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Державний фонд фундаментальних досліджень, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, громадська організація «Наука. Інновації. Підприємництво», при партнерстві популярних засобів масової інформаціїї та фондів сприяння.

За результатами експертного оцінювання конкурсних робіт переможці в кожній номінації отримають призи і нагороди, а кращі науково-популярні книги і статті будуть опубліковані.

Підведення підсумків конкурсів науково-популярних видань і наукових фотографій приурочено до проведення в Україні Фестивалю Науки-2015. Час і місце церемонії нагородження переможців конкурсів буде повідомлено додатково.

Умови конкурсів науково-популярних видань і наукових фотографій

Організатори конкурсів ставлять перед собою завдання: підняти престиж науки, виявити талановитих популяризаторів науки, які вміють просто, цікаво і коректно розповісти про значні досягнення науки і техніки в Україні.

Подані на конкурси науково-популярних видань книги, науково-популярні статті, науково-фантастичні оповідання можуть бути написані українською або англійською мовами. Матеріали на конкурси науково-популярних книжкових видань, статей та оповідань мають подаватися до Державного фонду фундаментальних досліджень в електронному варіанті на адресу: office@dffd.gov.ua . Текст публікацій має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервал, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см. Обсяг статті та оповідання має бути не більше 10 сторінок. Необхідно подати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, адресу, телефон. Тексти видань мають супроводжуватися анотаціями (українською, англійською мовами) з переліком ключових слів. Подані на конкурс науково-популярні видання будуть розглянуті експертним жюрі, у складі якого - вчені різних спеціальностей і журналісти. Кращі конкурсні книги і статті будуть опубліковані, тому необхідно надати письмову згоду на подальшу їх публікацію.

До участі в конкурсі наукових фотографій запрошуються не тільки вчені та фотографи, але й всі, кого хвилюють проблеми науки, впровадження її досягнень в життя, поширення наукових знань у суспільстві, всі, хто вміє користуватися сучасною фотоапаратурою і комп’ютерною технікою. Особливо вітається участь студентів і старших школярів. Фотографії і фотокартини подаються на конкурс в електронному форматі на адресу: ipsm2@ukr.net , з приміткою: конкурс. Приймаються файли у форматі jpg (tif) без стискання, 300 dpi. Назва робіт повинна мати такий вигляд: 01_prizvyshche_imia_nazva_misto.jpg(tif).

Кінцевий термін подачі конкурсних робіт (науково-популярних видань і наукових фотографій) – 6 квітня 2015 року. Підсумки конкурсів будуть розміщені на сайті Державного фонду фундаментальних досліджень (www.dffd.gov.ua).

ОГОЛОШЕННЯ