ua en

Враховуючи зростання актуальності публікацій, що індексовані сучасними наукометричними базами даних (Scopus, Web of Science), та популярність оцінки наукових досягнень ученого за допомогою різноманітних критеріїв (h-індекс, і10-індекс, імпакт-фактор), надаємо інформацію, що може бути корисною для аспірантів, молодих вчених та науково-педагогічних працівників.

Отже, як визначити індекс Гірша і що він показує? Іноді кажуть, що за допомогою індексу Гірша можна визначити, наскільки робота одного вченого гірша за роботу іншого вченогоJ Але насправді це жарт.

Індекс Гірша (h-індекс) – це найбільше значення h, при якому h публікацій мають принаймні h бібліографічних посилань. Нічого складного, правда? Але з прикладом буде ще більш зрозуміло.

Перш за все, індекс Гірша має сенс визначати для певного переліку наукових праць, що об’єднані спільною рисою (праці одного вченого, однієї кафедри, одного університету, в одному журналі, в одній базі даних). Припустимо, у нас є такий перелік. Розташуємо публікації в порядку спадання кількості цитувань (від статті, яка найбільше цитована, до статті, яка найменше цитована). Отримаємо, наприклад, таку таблицю:

Номер Публікація Кількість цитувань
1

Aaaaa aaa aaaaaaa

15
2

Bbbbb bbb bbbbbbb

12
3

Ccccc ccc ccccccc

10
4

Ddddd ddd ddddddd

7
5

Eeeee eee eeeeeee

6
6

Fffff fff fffffff

5
7

Ggggg ggg ggggggg

4
8

Hhhhh hhh hhhhhhh

3

Тепер побудуємо відповідну гістограму (стовпчикову діаграму) та криву, що її огинає. За віссю абсцис відкладаємо номер публікації, а вісь ординат показує кількість цитувань на кожну публікацію. Щоб знайти індекс Гірша, проведемо пряму у = х, тобто кількість цитувань = номер публікації. Відмітимо точку перетину прямої та кривої. Тепер можна сказати, що індекс Гірша – це найближчий зліва від точки перетину номер публікації (№5). Або, індекс Гірша – це найближча зверзу від точки перетину кількість цитувань (5 цитувань). Дійсно, 5 публікацій мають не менше, ніж 5 цитувань кожна. Отже, h = 5.

Якщо дана інформація була для Вас корисною, натискайте ”Tweet”, “Like”, “Share”, “Мені подобається”.

Якщо даної інформації для Вас недостатньо, запрошуємо на семінари, що проводять Рада молодих вчених та Наукове товариство студентів та аспірантів. Слідкуйте найближчого тижня за інформацією на сайті Чернігівського національного технологічного університету!

Наукове товариство студентів та аспірантів ЧНТУ
ОГОЛОШЕННЯ