ua en

15 червня 2018р. у м. Києві на Всеукраїнській конференції «Викладання фінансової грамотності у ВНЗ 4.0» відбувся фінал конкурсу «Краще заняття з фінансової грамотності». Цей конкурс проводився Центром «Розвиток КСВ» у партнерстві з журналом FUTURE за підтримки компаній Альфа Страхування, Кредобанк, МетЛайф, Райффайзен Банк Аваль, Amway і EY в рамках проекту «Фінансова грамотність для ВНЗ».

За результатами оцінюванням креативна команда з ЧНТУ була визнана переможцем і отримала грошовий приз у розмірі 5000 грн. та можливість студійного відеозапису свого заняття.

VII Всеукраїнський фестиваль кобзарського мистецтва «Вересаєве свято» - значна культурно-туристична подія Чернігівської області, яка проводиться на честь відомого кобзаря, уродженця Чернігівської землі – Остапа Вересая. Ця подія відбулася 16 червня 2018 року на території Сокиринського архітектурно-паркового комплексу, який розташований у Срібнянському районі. Всеукраїнський фестиваль кобзарського мистецтва «Вересаєве свято» продовжує кращі традиції кобзарства, започатковані в 19 столітті. 

На відміну від більшості сфер економіки, аграрний сектор постійно вдосконалюється. Кожен рік агропідприємства отримують нові сорти сільськогосподарських культур, дослідження з агрохімії відкривають можливості з удосконалення вирощування рослин, а іноді доводять помилкові методики, які до цього застосовувались. В агрономії не можливо стояти на місці, коли весь світ розвивається.

Для підтримання належного рівня знань, необхідно постійно удосконалюватися. Саме цим займалися викладачі кафедри аграрних технологій та лісового господарства 14 червня 2018 року. Селінний М.М., Круподеря Ю.О. та Чмель О.П. відвідали демонстраційне поле в ФГ«Маруся» біля с. Мазки Прилуцького району, приурочене «Вирощуванню озимого ріпаку та зернових культур в умовах Чернігівської області».

Все частіше в ЗМІ поширюється думка, що заклади вищої освіти надають студентам лише теоретичні знання. Можемо впевнено заявити, що майбутні фахівці ЧНТУ з агрономії будуть мати практичні навички!

Матеріально-технічна база ЧНТУ дозволяє викладачам кафедри аграрних технологій та лісового господарства проводити практичні заняття на дослідних полях біля с. Деснянка.

Так, 7 червня 2018 року студенти 3 курсу, які навчаються за спеціальністю "Агрономія", мали можливість вивчити особливості обробки хімічними препаратами ярих ячменю та пшениці від хвороб та шкідників. В межах наукового досліду, який було закладено ще навесні, вивчили видовий склад бур’янів, наявність хворих рослин на посівах різних сільськогосподарських культур, а також відібрали зразки рослин для ідентифікації за визначниками з метою підрахунків поширення та ступеня ураження хворобами.

Відділ міжнародних зв'язків запрошує науково-педагогічних співробітників університету ознайомитися з новим випуском дайджесту грантів, що містить відкриті конкурси для реалізації проектів, наукові стипендії та стажування.

18.06.2018 Центром Іноземних мов ЧНТУ спільно з Британською Радою буде проводено тест APTIS. APTIS визначає рівень володіння англійською мовою за шкалою  Загальноєвропейських Рекомендацій мовної освіти (CEFR A1-C).

В рамках відкриття в Чернігівському національному технологічному університеті нових спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» та 022 «Дизайн середовища» в науковій бібліотеці ЧНТУ 7 червня відбувся майстер-клас з рисунку, креслення та композиції за участі провідних фахівців Київського національного університету будівництва та архітектури.

З 1 червня 2018 року оголошується проведення конкурсу на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701.

Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій присуджується щороку за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. Премія присуджується на конкурсних засадах.

На здобуття Премії можуть висуватися роботи з розроблення і впровадження інноваційних технологій, результатом яких є реалізовані інноваційні проекти.

Традиції предків, методики застосування природних засобів для покращення життя і здоров’я – досить нові тренди в нашій культурі. Кафедра аграрних технологій та лісового господарства ЧНТУ відгукнулась за запит суспільства – школярів, які займаються в біологічному гуртку (4-10 класів) ЗОШ № 30 і 8 червня провела науково-практичний семінар на тему «Лікарські трави поруч з нами». На зустріч також були запрошені студенти 2-го та 3-го курсів спеціальностей «Агрономія» та «Лісове господарство».

Шановні викладачі!! Надсилаємо перелік нових надходжень літератури до наукової бібліотеки ЧНТУ.

З повагою, інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки ЧНТУ

Підходить до завершення 2017-2018 навчальний рік. Для кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню він видався насиченим на різноманітні заходи та проекти.

Протягом року кафедра постійно брала участь у заходах нашого університету: День відкритих дверей, Бізнес-форум «Державна служба - Освіта - Підприємництво: стратегія взаємодії», «Почни весну з ЧНТУ» та ін.

5 червня 2018 р. в Навчально-науковому інституті права і соціальних технологій ЧНТУ відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Новітні тенденції викладання логіки у студентів-бакалаврів спеціальності 081 «Право». Семінар ініційований кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри к. філос. н., доц. Н.В. Шакун). У заході взяли участь директор ННІ права і соціальних технологій к.ю.н., доц. Л.А. Остапенко, декан юридичного факультету к.ю.н., доц. О.В. Селецький та завідувачі випускових кафедр юридичного факультету: зав. каф. трудового права, адміністративного права та процесу к.ю.н., доц. В.А. Рудик , зав. каф. кримінального права та правосуддя к.ю.н., доц. М.Б. Головко, зав. каф. цивільного, господарського права і процесу к.ю.н. І.М. Колодій, зав. каф. теорії та історії держави і права, конституційного права к.і.н., доц. О.Г. Козинець.

З 15 по 29 травня 2018 року в рамках діяльності Інформаційного центру ЄС ЧНТУ студенти, аспіранти, викладачі та співробітники Чернігівського національного технологічного університету пройшли безкоштовне навчання на англомовному курсі «SocialEntrepreneurshipSchoolIBS», який викладався партнером університету - почесним професором ЧНТУ, доктором філософії Яном-Урбаном Сандалом, засновником та ректором Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія).

5 червня, у Всесвітній день навколишнього природного середовища, в регіональному ландшафтному парку «Ялівщина» відбувся екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО», в якому прийняли участь студенти обліково-економічного факультету та представники кафедри теоретичної та прикладної економіки. Студенти провели серед учнів шкіл міста екологічну вікторину та розповіли про своє бачення екологічного стилю життя та сталого розвитку.

Традиційно наприкінці кожного навчального року Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" за погодженням із Міжнародною наглядовою радою представляє академічний рейтинг університетів. В цьому році вже вдесяте опубліковано чергові результати проекту «Топ-200 Україна» за показниками діяльності вузів у 2017 році.

Його методика створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів і базується на використанні даних прямих вимірів та експертних думок за незмінним набором індикаторів для університетів різних типів, що дозволяє порівнювати результати їхньої діяльності. Діяльність вузу оцінюється з допомогою інтегрованого індексу – Iз = Iнп + Iн + Iмв, де Iнп – індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн – індекс якості навчання, Iмв – індекс міжнародного визнання.

Перша п’ятірка цього року виглядає так: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" та Національний університет "Львівська політехніка".

29 травня 2018 року в стінах Чернігівського національного технологічного університету відбувся Бізнес-форум «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА – ОСВІТА – ПІДПРИЄМНИЦТВО: стратегія взаємодії», де про важливість співпраці державної служби, науки та бізнесу для всебічного розвитку держави мали можливість дискутувати представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій-партнерів закладу вищої освіти, а також його професорсько-викладацький склад, серед яких і ті, що є флагманом наукової діяльності в північному регіоні нашої країни.

2 червня в університеті відбувся урочистий захід – День випускника всіх років навчання. Біля 300 колишніх студентів, більшість яких складали випускники 60–70х років, і викладачі зібралися в актовій залі.

Гімн «Гаудеамус», якій пролунав на початку, завдав святкового настрою всім присутнім. Програма заходу включала виступи випускника 1995 року, директора ННІ технологій Цибулі Сергія Дмитровича, випускника 1976 року, декана механіко-технологічного факультету Кайдаша Михайла Дмитровича, промови колишніх викладачів університету Ковтуна Анатолія Олексійовича та Маслова Віктора Павловича.

Вітаємо студента І-го курсу Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ Даниленка Олександра (група КН-1701), який став переможцем ІІІ-го етапу IX Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, та викладача математики, яка підготувала переможця, – Данилову Марину Володимирівну!!!

31 травня 2018 року у змаганнях зустрілися збірна команда директорів закладів загальної середньої освіти м.Чернігова та збірна команда викладачів та співробітників Коледжу транспорту та комп'ютерних технологій ЧНТУ/

18.05.2018 року на базі Гомельского державного технічного університету імені П.О.Сухого відбулися змагання з мікрофутзалу.

До участі в турнірі було запрошено 5 команд з Білорусі та збірна Чернігівського національного технологічного університету. Завдяки цьому змагання носили статус міжнародних.

Цей захід визвав неабиякий інтерес у вболівальників. У дуже запеклій боротьбі перемогу здобула команда ЧНТУ, яка краще за всіх зуміла пристосуватись до незвичайних правил гри та продемонструвати свої найкращі якості.

Вітаємо наших спортсменів: Наливайка Юрія, Сергієнка Артема, Селянського Дениса, Малетича Михайла, Полотнянка Віталія та їх тренера Самійленка Володимира Петровича з перемогою.

ОГОЛОШЕННЯ