ua en

Структура Чернігівського національного технологічного університету включає 9 факультетів, 37 кафедр, центр післядипломної освіти та центр підвищення кваліфікації та атестації, аспірантуру та докторантуру, науково-технічну бібліотеку, редакційно-видавничий відділ та розвинену мережу госпрозрахункових підрозділів. До складу університету входять Коледж економіки і технологій та Коледж транспорту та комп'ютерних технологій.

Основні підрозділи:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Фінансово-економічний факультет

Обліково-економічний факультет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

Юридичний факультет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

Інженерно-будівельний факультет

Механіко-технологічний факультет

Факультет електронних та інформаційних технологій

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму

Факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення


 • ВЧЕНА РАДА

 • До складу ЧНТУ входять коледжі:

 • КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
 • КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТУ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Підрозділи, які забезпечують вдосконалення здобутих теоретичних знань і практичного досвіду:

 • ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
 • ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЇ
 • АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
 • Підрозділи, які забезпечують навчальний процес і наукову діяльність:

 • НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
 • РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
 • Підготовка до вступу у ВНЗ:

  ОГОЛОШЕННЯ