ua en

2020

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.02.2020 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.02.2020 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.02.2020 (3)

Рішення зміни назви 27.01.20

2019

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.12.2019 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.12.2019 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.12.2019 (3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.12.2019 (4)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.11.2019 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.11.2019 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.10.2019

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 2.10.2019 (3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 2.10.2019 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 2.10.2019 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.08.2019

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 1.07.2019

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.05.2019(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.05.2019(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 22.04.2019(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 22.04.2019(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 22.04.2019(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.03.2019(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.02.2019(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.02.2019(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.02.2019(1)

2018

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.11.2018 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.11.2018 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 29.10.2018

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 02.07.2018

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.09.2018

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.08.2018

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 02.07.2018

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.05.2018

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.04.2018(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.04.2018(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.04.2018(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.03.2018(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.03.2018(2)

2017

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(5)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(4)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.11.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.11.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.11.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.10.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.10.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.10.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.04.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 24.04.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.03.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.03.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.02.2017(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.02.2017(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 27.02.2017(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.01.2017

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 10.01.2017

2016

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(4) Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.12.2016(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.11.2016(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.10.16(3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.10.16(2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 31.10.16(1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 29.09.16

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.05.16

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 04.05.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 04.05.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.03.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.03.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 29.02.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 29.02.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.01.16 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 25.01.16 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.12.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.12.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.11.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 30.11.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.10.15 (3)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.10.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 26.10.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.09.15 (2)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 28.09.15 (1)

Рішення Вченої ради ЧНТУ від 23.03.15

ОГОЛОШЕННЯ