ua en

Освітній ступінь бакалавр


Спеціальність

Освітня програма
Строк навчання
Кафедра
денна заочна
017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація 4 - Кафедра фізичної реабілітації
022 Дизайн Дизайн середовища 4 - Кафедра промислового та цивільного будівництва
051 Економіка Економіка 4 - Кафедра теоретичної та прикладної економіки
071 Облік і оподаткування 1. Облік і оподаткування 4 5 Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
2. Фіскальне адміністрування та митна справа 4 5
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 4 5 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
073 Менеджмент 1. Кайдзен менеджмент 4 5 Кафедра менеджменту та державної служби
2. Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій 4 - Кафедра соціальної роботи
3. Менеджмент 4 5 Кафедра публічного управління та менеджменту організацій
4.Управління бізнесом 4 5 Кафедра управління персоналом та економіки праці
5. Управління персоналом та економіка праці 4 5
075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації 4 5 Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 5 Кафедра підприємництва і торгівлі
081 Право 1. Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 4 - Кафедра кримінального права та правосуддя
2. Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) 4 - Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу
3. Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) 4 5 Кафедра цивільного, господарського права та процесу
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 4 - Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії
123 Комп’ютерна інженерія 1. Комп'ютерна інженерія 4 5 Кафедра інформаційних і комп'ютерних систем
2. Комп'ютерні системи штучного інтелекту 4 -
125 Кібербезпека Кібербезпека 4 - Кафедра кібербезпеки та математичного моделювання
131 Прикладна механіка 1. Технології машинобудування 4 5 Кафедра технологій машинобудування та деревообробки
2. Технології та устаткування зварювання 4 5 Кафедра зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій
3. Комп’ютерні системи проектування 4 - Кафедра технологій машинобудування та деревообробки
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 4 5 Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 5 Кафедра електричних систем і мереж
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 4 - Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики
171 Електроніка Електроніка роботизованих систем та комплексів 4 - Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 4 - Кафедра біомедичних радіоелектронних апаратів та систем
181 Харчові технології Харчові технології та інженерія 4 5 Кафедра харчових технологій
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 4 - Кафедра технологій машинобудування та деревообробки
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 4 - Кафедра зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій
192 Будівництво та цивільна інженерія 1. Будівництво та цивільна інженерія 4 5 Кафедра промислового та цивільного будівництва
2. Комп’ютерні технології в будівництві 4 5 Кафедра зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 4 5 Кафедра геодезії, картографії та землеустрою
201 Агрономія Агрономія 4 - Кафедра аграрних технологій та лісового господарства
205 Лісове господарство Лісове господарство 4 - Кафедра аграрних технологій та лісового господарства
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 4 - Кафедра фізичної реабілітації
231 Соціальна робота 1. Соціально-правовий захист 4 5 Кафедра соціальної роботи
2.Соціально-психологічна допомога населенню 4 5 Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню
242 Туризм Туризм 4 - Кафедра туризму
262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 4 - Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 4 5 Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 4 - Кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Освітній ступінь магістр

Спеціальність Освітньо-професійна чи освітньо-наукова програма Строк навчання Кафедра
денна заочна
051 Економіка 1. Економічна аналітика 1,4 1,4 Кафедра теоретичної та прикладної економіки
2. Економіка довкілля і природних ресурсів 1,4 -
071 Облік і оподаткування 1. Облік і оподаткування 1,4 1,4 Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
2. Фіскальне адміністрування та митна справа 1,4 1,4
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Фінанси, банківська справа та страхування 1,4 1,4 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
2. Фінансовий менеджмент підприємств і установ 1,4 1,4
073 Менеджмент 1. Менеджмент 1,4 1,4 Кафедра менеджменту та державної служби
2. Управління фінансово-економічною безпекою 1,4 - Кафедра фінансово-економічної безпеки
3. Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері 1,4 1,4 Кафедра публічного управління та менеджменту організацій
4. Управління персоналом та економіка праці 1,4 1,4 Кафедра управління персоналом та економіки праці
075 Маркетинг Маркетинг 1,4 1,4 Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1,4 1,4 Кафедра підприємництва і торгівлі
081 Право 1. Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 1,4 1,4 Кафедра кримінального права та правосуддя
2. Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності 1,4 1,4 Кафедра трудового права, адміністративного права та процесу
3. Правове забезпечення підприємницької діяльності 1,4 1,4 Кафедра цивільного, господарського права та процесу
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (ОПП) 1,4 - Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії
Інженерія програмного забезпечення (ОНП) 1,9 -
123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (ОПП) 1,4 1,4 Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем
Комп'ютерна інженерія (ОНП) 1,9 -
125 Кібербезпека Кібербезпека 1,4 - Кафедра кібербезпеки та математичного моделювання
131 Прикладна механіка 1. Технології машинобудування (ОПП) 1,4 1,4 Кафедра технологій машинобудування та деревообробки
   Технології машинобудування (ОНП) 1,9 -
2. Технології та устаткування зварювання (ОПП) 1,4 1,4 Кафедра зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій
Технології та устаткування зварювання (ОНП) 1,9 -
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (ОПП) 1,4 1,4 Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування
Галузеве машинобудування (ОНП) 1,9 -
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1,4 1,4 Кафедра електричних систем і мереж
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1,4 - Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики
171 Електроніка Електроніка 1,4 - Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1,4 - Кафедра біомедичних радіоелектронних апаратів та систем
181 Харчові технології Харчові технології 1,4 - Кафедра харчових технологій
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 1,4 - Кафедра технологій машинобудування та деревообробки
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (ОПП) 1,4 - Кафедра зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій
Будівництво та цивільна інженерія (ОНП) 1,9 -
193 Геодезія та землеустрій 1. Геодезія та землеустрій 1,4 - Кафедра геодезії, картографії та землеустрою
2. Планування та розвиток територій 1,4 -
201 Агрономія Агрономія 1,4 - Кафедра аграрних технологій та лісового господарства
205 Лісове господарство Лісове господарство 1,4 - Кафедра аграрних технологій та лісового господарства
231 Соціальна робота 1. Соціально-правовий захист 1,4 1,4 Кафедра соціальної роботи
2. Соціально-психологічна допомога населенню 1,4 1,4 Кафедра організації соціально-психологічної допомоги населенню
3. Соціальна реабілітація 1,4 - Кафедра фізичної реабілітації
242 Туризм Туризм 1,4 - Кафедра туризму
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт (ОПП) 1,4 1,4 Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування
Автомобільний транспорт(ОНП) 1,9 -
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1,4 1,4 Кафедра публічного управління та менеджменту організацій
Державна служба 1,4 1,4 Кафедра менеджменту та державної служби

БАКАЛАВР

(на базі диплому молодшого спеціаліста; бакалавра, спеціаліста, магістра, здобутих за іншою спеціальністю  )

Спеціальність Освітня програма Нормативні терміни навчання
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Обліково-економічний факультет
051 Економіка Економічна кібернетика 2 3
051 Економіка Економіка підприємства 2 3
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2 3
Фінансово-економічний факультет
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 2 3
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ
073 Менеджмент Менеджмент 2
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері 2
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 3
181 Харчові технології Харчові технології та інженерія 2 3
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці 2 3
075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації
- без відповідної освіти
2

3
3

4
201 Агрономія Агрономія 3
205 Лісове господарство Лісове господарство 3
242 Туризм Туризм 3
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Юридичний  факультет
Молодші спеціалісти (бакалаври магістри), які не мають юридичної освіти
081 Право Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) 3 4
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.) 3
081 Право Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) 3
Молодші спеціалісти, які  мають юридичну освіту
081 Право Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) 2
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.) 2 3
081 Право Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) 2
Молодші спеціалісти, які  мають освіту зі спеціальності «Правоохоронна діяльність»
262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 2
Молодші спеціалісти з іншою освітою
262 Правоохоронна діяльність Національна та муніципальна поліція 2,7
Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 3 -
231 Соціальна робота Соціально-правовий захист 2 3
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет електронних та інформаційних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 2
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 2 3
125 Кібербезпека Кібербезпека 2
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- без відповідної освіти
2


3
3


4
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 2
Механіко-технологічний факультет
131 Прикладна механіка Технології машинобудування 2 3
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 2
192 Будівництво та цивільна інженерія Комп’ютерні технології у будівництві 2 3
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 2 3
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 2
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 2
ОГОЛОШЕННЯ