ua en
Фахові випробування проводяться:
  • для абітурієнтів, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – фахове вступне випробування за спеціальністю.
  • для абітурієнтів, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – фахове вступне випробування за спеціальністю та іспит з іноземної мови.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
НА ЗАВДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ ДО ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

Іноземна мова
ІЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ТЕСТУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА) Денна та заочна форма навчання
ІЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ТЕСТУВАННЯ (ФРАНЦУЗЬКА МОВА) Денна та заочна форма навчання
ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ТЕСТУВАННЯ (НІМЕЦЬКА МОВА) Денна та заочна форма навчання

ПРОГРАМА фахового випробування здобувачів за освітньо - кваліфікаційним рівнем « магістр » спеціальн ості 074 «Публічне управління та адміністрування »

галузі знань 07 « Управління та адміністрування » на базі освітньо - кваліфікаційного рівня «спеціаліст, магістр» ( освітня програма «Державна служба»)

ПРОГРАМИ фахового випробування вступників
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
7.05080202, 8.05080202 – «Електронні системи»
7.05070102, 8.05070102 – «Електричні системи і мережі»
123 «Комп’ютерна інженерія»
121– Інженерія программного забезпечення
152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"
7.05050401, 8.05050401 – «Технології та устаткування зварювання»
7.05050316, 8.05050316 – “ Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування ”
7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати та системи»
274 Автомобільний транспорт освітня програма «Автомобілі та автомобільне господарство» (спеціалісти, магістри)
133 «Галузеве машинобудування» (спеціалісти, магістри)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво) (спеціалісти, магістри)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)(магістри)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістри)
205 – «Лісове господарство» освітня програма «Деревообробні та меблеві технології»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

051 Економіка (спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів»)
7.03050901 (спеціалісти) «Облік і аудит»
051 Економіка (Економічна кібернетика)(спеціалісти)
8.18010014 (магістри) «Управління фінансово-економічною безпекою»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалісти)
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістри)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

231«Соціальна робота» спеціалізація «Соціально-психологічна допомога населенню» (спеціалісти, магістри)
7.03040101 (спеціалісти) «Правознавство»
8.03040101 (магістри) «Правознавство»
7.03040101 (спеціалісти) «Правознавство», спеціалізація «Право і організація соціального захисту населення»
081 «Право» (спеціалісти)
081 «Право» (магістри)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

073 «Менеджмент»
205 «Лісове господарство»
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування») (магістри)
073 Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці), спеціалізація „Управління персоналом та економіка праці в соціальній сфері”(магістри)
075 Маркетинг(магістри)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (магістри)
181 «Харчові технології», (спеціалізація «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»)(магістри)
242 Туризм (спеціалізація «Туризмознавство (за видами)»)

ПРОГРАМИ фахового випробування вступників
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
6.050102 – «Комп’ютерна інженерія»
6.050902 «Радіоелектронні апарати»
6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології"
6.170103 - «Управління інформаційною безпекою»
6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
6.050504 Зварювання
6.050502 – Інженерна механіка
6.050503 «Машинобудування»
6.070106 Автомобільний транспорт
6.060101 Будівництво
6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»
6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”
6.051701 «Харчові технології та інженерія»
205 – «Лісове господарство» освітня програма «Деревообробні та меблеві технології»
6.090103 «Лісове та садово–паркове господарство»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

6.030502 «Економічна кібернетика»
6.030509 “Облік і аудит”
6.030508 «Фінанси і кредит»
6.030504 “Економіка підприємства”
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

6.130102 – «Соціальна робота»
6.030401 «Правознавство»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

6.140103 «Туризм»
6.010203 «Здоров'я людини»
6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”
6.030507 «Маркетинг»
6.030510 „Товарознавство та комерційна діяльність”
6.030601 – Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування»)

ПРОГРАМИ фахового випробування вступників
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» іншого напряму підготовки

6.030401 «Правознавство»

ПРОГРАМА вступних випробувань (творчих конкурсів) з рисунку архітектурної деталі та креслення для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями:

191 «Архітектура та містобудування» та 022 «Дизайн»

ОГОЛОШЕННЯ