ua en

Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки

Мета проекту – відповісти на потребу суспільства у висококваліфікованих фахівцях в електронній та обчислювальній техніці шляхом введення інтегрованого модельно-орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного еволюційного співробітництва та зв'язку між навчальними установами та промисловістю до 2016 року. Проектна ідея відповідає стратегії розвитку українських університетів, а саме «Державній програмі з активізації економіки до 2014 року" та "Концепції науково-інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки".

Цілі проекту:

 • запровадити модельно-орієнтований підхід для ефективної співпраці між навчальними закладами та промисловістю в електронній та комп'ютерній техніці до 2016 року;
 • розробити інтелектуальну систему, засновану на знаннях для підтримки модельно-орієнтованого підходу до 2016 року;
 • розробити хмарний веб-портал як механізм зв'язку між залученими сторонами до 2016 року;
 • організувати інтенсивні заходи з нарощування потенціалу на основі 3 навчальних блоків до 2016 року.

Конкретні задачі:

 • створити моделі взаємодії університетів і підприємств;
 • створити інструментарій оцінки зрілості організацій для того чи іншого методу, зазначеного в моделях;
 • провести інфраструктурну та іншу роботу по створенню мостів співробітництва;
 • створити при університеті бізнес-центр, в якому б розміщувалися компанії, створені університетом для взаємодії з певними підприємствами;
 • задіяти громадську організацію Академію технологічних наук України для встановлення зв'язків університетів з промисловістю;
 • провести переговори для створення при університеті бізнес-центру, який включатиме стартап компанії та спін-офф компанії.

На сьогодні вже зроблено:

 • опрацьована архітектура моделей взаємодії університетів і підприємств;
 • продумана функціональність калькулятора оцінки зрілості організацій промисловості та університетів стосовно до моделей взаємодії.

Еврокоординатор проекту: Університет Ньюкаслу, Великобританія.

Координатор проекту від України: Національний аерокосмічний університет «ХАІ».

Партнерство:

 • Університет Ньюкаслу, Великобританія
 • Королівський технологічний інститут, Швеція
 • Університет Коімбри, Португалія
 • Крітівеа С.р.І., Італія
 • Інерція Диджиталь С.Л., Іспанія
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського
 • Одеський національний технічний університет
 • Чернігівський національний технологічний університет
 • Черноморський державний університет ім. Петра Могили
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
 • Севастопольський національний технічний університет
 • Інститут кібернетики  ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України
 • Асоціація підприємств інформаційних технологій України
 • СілПоінт ТОВ, Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Проект 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES

Робоча група проекту в ЧНТУ:
Керівник - Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Інженерної академії та Академії технологічних наук України, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем.
Учасники: 
Литвинов Віталій Васильович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії технологічних наук України, завідувач кафедри програмної інженерії.
Дрозд Олександр Петрович, інженер.
Посадська Аліна Сергіївна, аспірант.

Офіційний сайт проекту: http://www.my-cabriolet.eu/

ОГОЛОШЕННЯ