ua en

Згідно з постановою КМУ від 17 червня 2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» наказом ректора №  97 від 19.06.2020 внесено зміни до наказу № 38 від 11.03.2020 «Про запровадження карантину» (в редакції згідно наказу ректора № 50 від 17.03.2020) та продовжено адаптивний карантин до 31 липня 2020 року.

Нагадуємо, що з 1-го червня 2020 року дозволено відвідування університету здобувачам вищої освіти та іншим особам, які навчаються в університеті, для:

  • занять в групах не більше ніж 10 осіб: проведення (відпрацювання) лабораторних робіт; складання семестрових заліків, екзаменів; проведення індивідуальної роботи із здобувачами вищої освіти, які під час карантину не мали технічної можливості брати участь у дистанційному освітньому процесі; навчання слухачів на підготовчих курсах);
  • проведення атестації (захисту кваліфікаційних робіт, складання атестаційних іспитів);
  • отримання документів про вищу освіту;
  • участі в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих (курси підвищення кваліфікації, стажування та курси перепідготовки «Україна-Норвегія»);
  • захисту дисертацій на засіданнях спеціалізованих вчених радах університету».

При цьому з 1-го червня встановлено особливий режим роботи університету з урахуванням обмежень встановлених у державі у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» відповідно до санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень та відповідних рекомендацій МОЗ України. В університеті передбачено проведення заходів для дотримання санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та рекомендацій МОЗ України у т.ч.:

  • інформування учасників освітнього процесу про ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до освітнього процесу в приміщеннях університету, а також про протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись при перебуванні в університеті;
  • проведення термометрії всіх учасників освітнього процесу в приміщеннях університету (особи, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних хвороб не допускаються до освітнього процесу в приміщеннях університету)
  • допуску учасників освітнього процесу до університету після проведення термометрії, оцінки наявності ознак респіраторних хвороб та за умови одягнення захисної маски/респіратора (захисні маски повинні змінюватися кожні 3 години).
ОГОЛОШЕННЯ